Jacek Łojek

9a50a0eba4df369a10c3acae9a690770-JacekLojek_wyciete

Kariera zawodowa dr inż. Jacka Łojka związana jest ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, gdzie po ukończeniu studiów na Wydziale Zootechnicznym, od 1980 pracuje w Zakładzie Hodowli Koni. Na SGGW pełnił funkcję kierownika Zakładu Hodowli Koni i przez 2 kadencje Prodziekana Wydziału Nauk o Zwierzętach (dawniej Zootechnicznego) ds. Dydaktyki jak również członka Komisji Senackich i Wydziałowych. Długoletni członek Rady Wydziału Nauk o Zwierzętach i Rady Międzywydziałowego Studium Turystyki i Rekreacji SGGW oraz Rady Programowej Muzeum SGGW.

Autor lub współautor ponad 50 publikacji naukowych, 40 doniesień na konferencje naukowe, 9 książek i podręczników, ponad 180 artykułów problemowych, popularno-naukowych i w prasie codziennej oraz tłumacz 10 książek.

Jego główne zainteresowania naukowe to metody oceny wartości użytkowej i hodowlanej koni wyścigowych i sportowych, zachowanie koni, historia hodowli i użytkowania koni, dobrostan i warunki utrzymania koni, rozwój przemysłu końskiego w Polsce, natura związków między ludźmi a zwierzętami.
Pod jego kierunkiem wykonano ponad 48 prac magisterskich i 15 inżynierskich.

Oprócz zajęć ze studentami różnych wydziałów SGGW w zakresie hodowli i użytkowania koni oraz roli zwierząt w sztuce, prowadzi zajęcia na kursach dla instruktorów i trenerów jeździectwa PZJ, trenerów koni wyścigowych, instruktorów hipoterapii i rekreacji ruchowej w zakresie jazdy konnej oraz na różnorodnych szkoleniach dla hodowców w terenie. Jacek Łojek jest także wieloletnim członkiem Komisji Technicznej na torze wyścigowym na Służewcu i w Sopocie.

Współpracuje również z PZHK w którym jest przewodniczącym Komisji Księgi Stadnej Koni Szlachetnych Półkrwi i członkiem Rady Hodowlanej, ze Stowarzyszeniem Hodowców Polskiego Konia Gorącokrwistego, Biebrzańskim Parkiem Narodowym. Opiekuje się drużyną jeździecką AZS SGGW. Stale współpracuje z portalem wyścigowym www.zmdom.com.pl gdzie zamieszcza artykuły z dziedziny historii i współczesnych zagadnień hodowli i wyścigów koni pełnej krwi angielskiej.

Na zakończenie warto dodać, iż Jacek Łojek  jest także instruktorem rekreacji ruchowej w zakresie jazdy konnej oraz, po ukończeniu studiów podyplomowych na warszawskiej AWF, trenerem II klasy tenisa ziemnego.

Artykuły

Lista autorów