David de Wispelaere

Amerykanin, jeździec i trener klasy Grand Prix, dla którego zasadniczym celem jest dążenie do Harmonii i Lekkości w codziennej pracy z końmi. Podejście Davida de Wispelaere jest ściśle klasyczne, wymaga stworzenia opartej na zafaniu relacji pomiędzy jeźdźcem a koniem. Każdy koń traktowany jest jako jednostka, a program treningu układany jest indywidualnie.

Strona autora:  http://www.dwdewispelaere.com/

An American Grand Prix Rider and Trainer, has made the pursuit of Harmony and Ligthness in the daily work with horses, his primary objective. David de Wispelaere’s approach is strictly classical and requires creating a trusting relationship between horse and rider. Every horse is treated as an individual and trained accordingly.

http://www.dwdewispelaere.com/

Artykuły

Lista autorów