Krzysztof Skorupski

 Dr Krzysztof Skorupski o sobie: 

  Ukończyłem Wydział Weterynarii SGGW w Warszawie i Wydział Trenerski AWF
w Poznaniu. Pod kierunkiem prof. I. F. Bobylewa - ówczesnego
Przewodniczącego Komisji Weterynaryjnej FEI - prowadziłem badania
naukowe z zakresu psychofizjologii treningu koni. Doktoryzowałem się w
1979 roku, a zaraz potem - w okresie przygotowań olimpijskich
(1979-1980) - odbyłem roczny staż u znanych rosyjskich trenerów A. A.
Żagorowa i S. I. Fiłatowa (złoty medalista w ujeżdżeniu na Olimpiadzie w
Rzymie). Po powrocie do Polski zajmowałem się hodowlą i treningiem koni
oraz szkoleniem jeźdźców.
   Od wielu lat współpracuję z wybranymi placówkami naukowymi, w których
prowadzone są badania z interesujących mnie zagadnień. W ostatnim
okresie podjąłem współpracę z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie, gdzie
wraz z innymi opracowuję i realizuję program zajęć z zoopsychologii.
Jestem autorem książki "Psychologia treningu koni". Obecnie pracuję nad
następną z psychologii szkolenia i użytkowania koni sportowych.

Artykuły

Lista autorów