Strona Główna > Uniwersytet PHB

Wykaz tematów zajęć w pierwszym semestrze Uniwersytetu Pro Hipico Bono

ABig ANormal ASmall


500-cb3ddaf574fa19b4167496969cd807ef-500-9e1446305dab7806005ea7eaf3c29c04-500-68d2f18319f58afb085b1154c822680e-phb-logo[1][3]

Pierwszy semestr zajęć naszego Uniwersytetu obejmuje 4 zjazdy weekendowe, 9 dniowe warsztaty letnie oraz konferencję we wrześniu. W ramach zajęć chcemy przekazać i wiedzę i umiejętności, które będą owocowały w Waszym kontakcie z końmi. 

Zgłoszenia i pytania wysyłajcie na adres uniwersytet@hipologia.pl

 

Biomechanika ruchu konia

- Trochę od początku świata, czyli dlaczego nie wszystkie dzikie konie dały się zjeść?

- Aparat szkieletowo-mięśniowy konia - mechanizm prawie doskonały?

- Sprinter czy maratończyk?

- Kości długie dźwigniami ruchu, po co koniowi kości krótkie?

- Co to znaczy „sztywny” grzbiet i jak go „rozluźnić”?

- Czy wyższe konie wyżej skaczą? 

- Anatomiczne sekrety koni,

- Mięśnie „dobre” i „złe” ?

- Figury ujeżdżeniowe, a muskulatura konia, 

- Tajemnica zebrania, przepuszczalności i samoniesienia

- Fizjologia kontaktu jeździeckiego – jak i czym koń odbiera działanie pomocy jeździeckiej:

o ręka (pysk, szyja), a mózg konia

o łydka (noga), a mózg konia

o dosiad (balans), a mózg konia

o powiązanie (koordynacja) działania pomocy

 

Psychologia jeźdźca - Ja w jeździectwie i ja w życiu.

Jazda konna – pasja wyjątkowa i psychologiczne podłoże sukcesu

· Pozytywne postrzeganie sportu – profesjonalizm w wersji light?

· Pasja jako styl życia czy źródło motywacji?

· Pasja – pomaga czy przeszkadza?

· Moje potrzeby nie pozwalają mi jeździć.

· Studium przypadku czyli zabawa w detektywa

Ja czy koń – odkryj czego chcesz by wiedzieć do czego dążysz. Trening mentalny jeźdźca.

· Oczekiwania w zderzeniu z rzeczywistością

· Kontrola jako źródło zbędnej frustracji

· Cel jako narzędzie filtrujące bodźce

· Mindfullness – pasja, akceptacja, koncentracja

Kształtowanie umiejętności w dążeniu do doskonałości

· Budowanie profilu umiejętności jeździeckich

· Metody zastosowania profilu umiejętności

· Umiejętność oceny własnego działania

· Budowanie struktury treningu w oparciu o cele krótkoterminowe

· Cel zadaniowy i wynikowy w nauce umiejętności

Dialog ze sobą czy dialog z koniem?

· Komunikacja z innymi a komunikacja z samym sobą

· Wpływ pozytywnej komunikacji ze sobą na koncentrację

· System przekonań

· Jakie sygnały wysyłamy koniowi z naszego ciała

· Uważaj co do siebie mówisz bo możesz siebie słychać… a koń często słyszy więcej niż Ty

Jestem tu i jestem teraz

· Umiejętności mentalne w dążeniu do koncentracji

· Teoria atrybucji jako zdrowy sposób funkcjonowania

· Systemy przekonań – nasze dziedzictwo

· Gubienie koncentracji – fizjologia czy psychika

· Metody pracy nad koncentracją

Stres w relacji z koniem

· Genetyczne podstawy stresu

· Stres w treningu – pomaga czy przeszkadza?

· Czy musimy radzić sobie ze stresem?

· Relaksacja i wizualizacja – umiejętności zastosowania w czasie

Funkcjonowanie poza świadomością

· „Wyrzucenie śmieci” – pełna koncentracja

· Świadomy trening jako klucz do podświadomości

· Zjawisko flow

· Talent jeździecki – źródło sukcesu czy porażki

· Trenujemy konia czy człowieka?

· Czy rutyna nie dotyczy jeźdźców?

· Skończ coś by zacząć coś nowego

Trening mentalny w wyszkoleniu jeździeckim

· Trening mentalny jako ustrukturalizowanie myślenia

· Umiejętności mentalne – teoria a praktyka

· Filozofia funkcjonowania pozytywnego sportowca

 

Behawior i psychologia treningu koni.

Zachowanie się koni w środowisku ewolucyjnym 

a ) Geny i środowisko

b ) Filogeneza koni

c ) W obliczu zagrożenia

d ) Instynkt stadny

e ) Hierarchia dominacji

f ) „Timing” w przyrodzie 

g ) Zabawy źrebaków

h ) Mowa ciała 

i ) Problemy czekające na wyjaśnienie

Psychologia indywidualnych zachowań koni 

a ) Temperament w teorii i w praktyce

b ) Badanie temperamentu u koni

c ) Temperament w świetle doboru naturalnego

d ) Ograniczenia metod badawczych temperamentu u koni

e ) Indywidualne cechy zachowań koni

f ) Typy temperamentu w świetle najnowszych badań

g ) Środowiskowe czynniki generujące określone zachowania koni

Biologiczne mechanizmy procesu szkolenia koni 

a ) Warunkowanie klasyczne

b ) Warunkowanie sprawcze 

e ) Inne mechanizmy uczenia

f ) E.C. Tolman – nowe spojrzenie na procesy warunkowania

g ) D.R. Griffin – procesy psychiczne we wcześniejszych formach życia

Najczęściej popełniane błędy w szkoleniu koni 

a ) błędy w zachowywaniu się szkoleniowca i jeźdźca

b ) nieświadome prowokowanie

c ) warunkowanie przypadkowe 

d ) spóźnione reagowanie

e ) brak konsekwencji

f ) przemoc

g ) inne

Wpływ psychicznych obciążeń treningowych na przebieg procesów adaptacji