En De

Strona Główna > Pro Hipico Bono > O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Hipologiczne Pro Hipico Bono, zasady przyjmowania nowych członków, władze SHPHB

ABig ANormal ASmall


500-5bede582e475242d70f442bb2c41d52c-pro hibico bono - logo 1

Stowarzyszenie Hipologiczne Pro Hipico Bono - zrzeszenie pod przewodnictwem Trenera Wojciecha Mickunasa skupiające tych, którzy chcą działać na rzecz poprawy jakości współpracy koni i ludzi - powstało 2 września 2010 r.Stowarzyszenie Hipologiczne Pro Hipico Bono - zrzeszenie pod przewodnictwem Trenera Wojciecha Mickunasa skupiające tych, którzy chcą działać na rzecz poprawy jakości współpracy koni i ludzi - powstało 2 września 2010 r.

Celem SH PHB jest rozwijanie i propagowanie sztuki jeździeckiej oraz wiedzy hipologicznej, a co za tym idzie, etycznej postawy wobec koni. Realizować swe cele będziemy przede wszystkim poprzez szeroko rozumianą edukację w tej dziedzinie.

 

 

Władze Stowarzyszenia Hipologicznego Pro Hipico Bono

PREZES HONOROWY

WOJCIECH MICKUNAS wojciechmickunas@hipologia.pl 

ZARZĄD / KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI

Prezes Zarządu: Berenika Orłowska-Sobocińska  prezes@hipologia.pl
Vice Prezes Zarządu: Magdalena Wiśniowska wiceprezes@hipologia.pl
Skarbnik: Aneta Szamreta skarbnik@hipologia.pl

KOMISJA REWIZYJNA

Danuta Kapica DanutaKapica@hipologia.pl
Wojciech Wiśniowski WojciechWisniowski@hipologia.pl
Cezary Szamreta CezarySzamreta@hipologia.pl
 
 

Najbliższe plany SH PHB:

„Szkoła hipologii i dobrego jeździectwa trenera Wojciecha Mickunasa” - cykl szkoleń obejmujący najważniejsze zagadnienia z zakresu wiedzy hipologicznej z perspektywy zarówno klasyki i tradycji, jak i współczesnych dokonań w tej dziedzinie na świecie;

„Hipopozytywni” - organizacja seminariów i konsultacji szkoleniowych z najciekawszymi postaciami „koniarskiego środowiska”, zarówno z Polski, jak i z całego świata;

–  wspieranie portalu edukacyjnego „Hipologia.pl”;

„Biblioteka hipologiczna” - propagowanie idei i działań SH PHB w środowisku koniarzy, poprzez obecność na targach i dużych imprezach jeździeckich, działalność wydawniczą, wystawienniczą itp.;

„Kółko hipologiczne” - działania zmierzające do integracji środowiska „pozytywnych koniarzy”, by łatwiej było im nawiązywać kontakty, żeby wspólnota idei dawała wsparcie i aby sprawniej przebiegała wymiana informacji.

 

 

Zasady przyjmowania nowych członków do SH PHB

Stowarzyszenie Hipologiczne Pro Hipico Bono ma za zadanie skupiać pozytywnych koniarzy - ludzi autentycznie zaangażowanych w realizację jego idei. W tym celu przyjęło następujące zasady przyjmowania nowych członków do swego grona:
 

1. Kandydat na Członka zgłasza chęć w formie pisemnej deklaracji, po czym zostaje przyjęty na staż.

2. Stażysta wykazuje się chęcią do pracy wykonując zadanie (zadania) wybrane z dostępnej listy lub zaproponowane przez siebie i zaakceptowane przez Zarząd. Lista zadań zostanie udostępniona każdemu kandydatowi przez jego opiekuna.

3. Stażysta bierze udział w co najmniej jednym Spotkaniu Roboczym SH PHB lub szkoleniu organizowanym przez Stowarzyszenie.

4. Kandydat może być przyjęty do SH PHB po zaliczeniu stażu, mając członka wprowadzającego i pozytywną opinię Trenera.

5. W szczególnych przypadkach Zarząd może podjąć decyzję o zmianie procedury.