...

Rozmowy z Lesławem Kukawskim

Lesław Kukawski z wykształcenia inż. rolnik, z zamiłowania historyk – specjalista od historii polskiej kawalerii i „koniarstwa” polskiego dwudziestolecia międzywojennego. Urodzony gawędziarz i kopalnia wiedzy. Można go słuchać godzinami i czerpać wiedzę o czasach, które minęły i już nie wrócą.Problemy artylerii konnej w okresie dwudziestolecia międzywojennego

https://youtu.be/XeP4EbFVgcU

Mobilizacja i błyskawiczne szkolenie końskich rekrutów

https://youtu.be/vUI7zhvqOcY

Przez sito rekrutacji przechodziły tylko nieliczne konie

https://youtu.be/oI7Jb1IuRN8

W ewidencji rejonowych inspektorów koni znajdował się każdy koń i pojazd konny

https://youtu.be/mq4gf0_p7D0

Wyposażenie artylerii konnej w okresie dwudziestolecia międzywojennego

https://youtu.be/ZxPQJBtG9T4

Jakie było obciążenie konia w wojsku?

https://youtu.be/O108z2Mlh7I

Jak kawalerzystom konie dobierano...

https://youtu.be/WyTp874V6cg

Skąd brały się zasady właściwego postępowania z koniem?

https://youtu.be/qpTX7ORcaj4

Wojskowe przepisy o traktowaniu konia

https://youtu.be/3Fz2-4BO_Rk

Sport konny a wojsko

https://youtu.be/SxkPaXyN-DM

Dyscypliny jeździeckie lansowane w okresie dwudziestolecia oraz polskie sukcesy

https://youtu.be/BxdLkbMhdO0

Koński urodzaj w okresie dwudziestolecia międzywojennego i paradoksalne pustki w…

https://youtu.be/lK1Vt-Zb32I

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.