...

Witamy na naszej stronie

Moi Drodzy!

Przez blisko pięćdziesiąt lat zajmowania się jazdą konną, szkoleniem koni, szkoleniem ludzi, sędziowaniem zawodów, budowaniem krosów do konkurencji WKKW i innymi sprawami okołokońskimi, mogę powiedzieć, że zebrałem spory bagaż doświadczeń, niejednego doświadczyłem, niejednego konia w życiu widziałem i z niejednego konia spadłem. Niestety muszę stwierdzić, że dość często widywałem i nadal widuję, „nieszczęśliwe” konie i spotykałem, i nadal spotykam ludzi, którzy zamiast czerpania radości i przyjemności z kontaktów z końmi, przeżywają frustrację, a czasami wręcz narażają własne czy innych zdrowie, a także zdrowie powierzonych im zwierząt. Zastanawiając się nad przyczynami takich zjawisk, dochodzę do przekonania, że podstawowym problemem jest WIEDZA. Brak wiedzy, to podstawowe źródło niepowodzeń, podstawowa przyczyna istnienia złych zjawisk, podstawowa przyczyna cierpienia koni i wreszcie podstawowa przyczyna niepowodzeń ludzi we współpracy z tymi wspaniałymi zwierzętami.

We współczesnym świecie dostęp do wiedzy staje się coraz łatwiejszy.  Właściwie można powiedzieć, że aby do niej dotrzeć wystarczy tylko chcieć. Nikt już nie wątpi, że „kopalnią” wiedzy jest internet. Coraz więcej koniarzy poszukuje informacji w sieci, więc warto spróbować zadbać o to, by na dobrą jakościowo informację łatwo mogli w sieci trafić.

Takim miejscem dobrej hipologicznej informacji, źródłem dobrej wiedzy pochodzącej z różnych, sprawdzonych źródeł, ma być adres internetowy hipologia.pl

Grono zapaleńców zaangażowanych w ten projekt dołoży starań, by każdy kto trafi na nasz portal, mógł znaleźć na nim ciekawe informacje i wiedzę, która pomoże mu stawać się coraz bardziej świadomym „koniarzem”, czyli człowiekiem, darzącym konie prawdziwym uczuciem, znającym je dogłębnie, rozumiejącym ich naturę i zachowania, wreszcie potrafiącym sprawić, by były z ludźmi szczęśliwe.

Mam nadzieję, że portal hipologia.pl zyska sobie stałych Czytelników i stanie się źródłem, z którego korzystać będą liczni, a wiedza czerpana z hipologii przyczyni się do stałego zmniejszania się liczby „nieszczęśliwych” koni i powiększania się liczby prawdziwych Koniarzy.

Wojciech Mickunas
z Zespołem Redakcyjnym Hipologia.pl

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.