...

Media

Znajdziecie tutaj odnośniki multimedialne – przede wszystkim do filmików, ale też zdjęć i innych sposobów oglądania koni za pośrednictwem internetu 🙂Lorenzo, czyli Latający Francuz. Najlepiej z włączonymi głośnikami.

Zwycięski przejazd Stacy Westfall z 2006 r.

Znów Stacy Westfall. Znów bez siodła i ogłowia… plus coś jeszcze 🙂

Strona Geralda Buthauda, fotografa, pasjonata koni. Po francusku, ale wystarczy polować na słowo-klucz 'cheval’

Tu też zdjęcia, ale tym razem autorstwa Gosi Mąkosy, czyli produkcji krajowej 🙂

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.