Stowarzyszenie Pro Hipico Bono

Stowarzyszenie Hipologiczne Pro Hipico Bono – zrzeszenie pod przewodnictwem Trenera Wojciecha Mickunasa skupiające tych, którzy chcą działać na rzecz poprawy jakości współpracy koni i ludzi – powstało 2 września 2010 r.

Celem SH PHB jest rozwijanie i propagowanie sztuki jeździeckiej oraz wiedzy hipologicznej, a co za tym idzie, etycznej postawy wobec koni. Realizować swe cele będziemy przede wszystkim poprzez szeroko rozumianą edukację w tej dziedzinie.

Prezes Zarządu:  WOJCIECH MICKUNAS
wojciechmickunas@hipologia.pl 

Aktualne dane Stowarzyszenia

STOWARZYSZENIE HIPOLOGICZNE PRO HIPICO BONO
Przysiółek Rybno 12
65-943 Zielona Góra
NIP: 9291842411
Numer KRS: 0000373220
Bank BGŻ w Zielonej Górze: 11 2030 0045 1110 0000 0341 7120

Zasady przyjmowania nowych członków do SH PHB

Stowarzyszenie Hipologiczne Pro Hipico Bono ma za zadanie skupiać pozytywnych koniarzy – ludzi autentycznie zaangażowanych w realizację jego idei. W tym celu przyjęło następujące zasady przyjmowania nowych członków do swego grona:

  1. Kandydat na Członka zgłasza chęć w formie pisemnej deklaracji, po czym zostaje przyjęty na staż.
  2. Stażysta wykazuje się chęcią do pracy wykonując zadanie (zadania) wybrane z dostępnej listy lub zaproponowane przez siebie i zaakceptowane przez Zarząd. Lista zadań zostanie udostępniona każdemu kandydatowi przez jego opiekuna.
  3. Stażysta bierze udział w co najmniej jednym Spotkaniu Roboczym SH PHB lub szkoleniu organizowanym przez Stowarzyszenie.
  4. Kandydat może być przyjęty do SH PHB po zaliczeniu stażu, mając członka wprowadzającego i pozytywną opinię Trenera.
  5. W szczególnych przypadkach Zarząd może podjąć decyzję o zmianie procedury.

Deklaracja członkowska

Dokument do pobrania