...

Goście Wojciecha Mickunasa – Daria Kobiernik

Darię Kobiernik znam od czasów kiedy była nastolatką. To jedna ze znanych mi osób, które postanowiły swoje życie związać z końmi na zawsze. Mimo młodego wieku Daria ma już na swoim koncie sporo sukcesów w Mistrzostwach Polski w kategorii Juniorów a później Młodych Jeźdźców. Wybrała pracę z końmi jako sposób na życie, traktując konie z prawdziwym uczuciem z jakim powinno się traktować powierzone naszej pieczy zwierzęta. Konie i psy, i inni „bracia mniejsi” mogą na nią zawsze liczyć. Gdybym był koniem lub psem, chciałbym mieć taką panią… – Wojciech Mickunas

https://www.youtube.com/watch?v=enb1yURX3YU

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.